Zabytki Morąga

założony w 1878 roku

Park kminkowa góra

Założony w 1878 roku przez Gustawa Rekittke, cenionego dekoratora wnętrz. Park znajduje się tuz obok hotelu. Wzniesiono tu pomniki: pomnik upamiętniający poległych podczas I wojny światowej mieszkańców Morąga z 1923 roku, usytuowany pośrodku głównej alei parku oraz pomnik poświęcony członkom gildii strzeleckiej, którzy także ponieśli śmierć podczas I wojny światowej. W parku ustawiono płytę kamienną z inskrypcją dedykowaną twórcy parku.

Zbudowany w latach 1562 -1571

Muzeum J.G Herdera w Pałacu Dohnów

Pałac został zbudowany w latach 1562-1571 r. przez Achacego Dohnę. Został zniszczony w 1945 roku
i odbudowany w latach 70. XX wieku. Obecnie mieści się w nim Muzeum Warmii i Mazur im. J. G. Herdera. Co roku w muzeum organizowana jest  Europejska Noc Muzeów, gdzie można obejrzeć zamek oraz wziąć udział w różnych warsztatach plastycznych.

wybudowany w XIV w.

Gotycki ratusz

Wybudowany w XIV w., od czasów średniowiecza stanowił on siedzibę Burmistrza i Rady Miejskiej. Mimo licznych przebudowach ratusz zachował swój średniowieczny charakter. W chwili obecnej w ratuszu mieści się Sala Ślubów, Morąska Izba Pamięci Historycznej, Punkt Informacji Turystycznej
i Galeria Sztuki.

powstał w drugiej połowie XIV w.

Zamek Krzyżacki

Zamek zbudowali Krzyżacy w drugiej połowie XIV wieku. Potem w zamku rezydowali członkowie znanego pruskiego rodu Dohnów. Kiedy przeniesiono siedzibę starostwa w inne miejsce, zamek zaczął podupadać. W 1815 zamek rozebrano, pozostawiając tylko jedno skrzydło, później dobudowano ponownie drugie. Zamek, jak każdy, ma swoją legendę. Podobno pojawia się w nim duch 14-letniej Barbary Schwann której w 1749 roku ścięto głowę za dzieciobójstwo.

pochodzi z początku XIV w

Gotycki kościół parafialny

Gotycki kościół parafialny św. Apostołów Piotra i Pawła pochodzi z początku XIV w. We wnętrzu tej wczesnogotyckiej świątyni typu bazylikowego znajduje się głównie barokowe i rokokowe wyposażenie. W XX w., podczas prac restauracyjnych, odkryto późnogotycką polichromię. Można tu zobaczyć także drewniany gotycki krucyfiks z XIV w., epitafia Dohnów oraz rzeźbione organy z 1705 r.

Lokalizacja

Adres

ul. Żeromskiego 38
14-300 Morąg Polska

Profile

Social media

Hotel Tailor

Copyright 2021 ©. All rights reserved. Realizacja: BAJT.

Scroll to top